xplority.pl

Blog ogólnotematyczny z kategorii biznesu, technologii, mody i urody.

Biznes i Finanse

Biznes plan – jak napisać?

Biznes plan – jak napisać?

Masz umysł przedsiębiorcy i pomysł na biznes? To dobry moment żeby go przełożyć na biznesplan. Oto poradnik – Biznes plan, jak napisać?

Czym jest biznes plan?

Biznes plan to plan na twój plan na biznes, przedstawiony w formie dokumentu. Zawiera przyszłościową koncepcję rozwoju firmy. Posiada krótko i długoterminowe cele danego przedsięwzięcia, wraz z szczegółowym opisem, np. produktu lub usługi. Biznesplan powinien zawierać analizę możliwości rynkowych oraz środków które umożliwią realizację celów. W skrócie, biznesplan odpowiada na cztery główne pytania:

Kto zamierza otworzyć przedsiębiorstwo?

Co jest przedmiotem planowanego przedsięwzięcia?

Jak będzie przebiegać realizacja?

Ile to będzie kosztować?

Przyszli przedsiębiorcy tworzą biznesplan, zazwyczaj na początku planowania swojego przedsiębiorstwa.

biznes plan jak napisać

Jak wygląda biznes plan? – biznes plan jak napisać

Biznes plan musi być napisany w zwięzły i wiarygodny sposób. Powinien zawierać spis treści i czytelny układ który zachęci do przeczytania go. Umieszczanie zdjęć, diagramów i wykresów, też jest wskazane.

Biznes plan składa się z kilku podstawowych części:

Streszczenie przedsięwzięcia 

To zwięzła, skrótowa wersja całego biznesplanu stanowiąca jego odrębną część. Jest ono wizytówką całego dokumentu, która powinna zachęcać potencjalnych inwestorów. Właśnie dlatego musi być sporządzone w sposób staranny i precyzyjny.

Charakterystyka przedsiębiorstwa 

Powinna zawierać podstawowe informacje o firmie. Ponadto, należy zawrzeć misję, cel i wizję firmy.

Opis oferowanego produktu lub usługi 

W tej części wyjaśnij, co chcesz oferować i dlaczego ktoś będzie chciał to od Ciebie kupić. Opis ten powinien zawierać: rodzaj oferowanego produktu/usługi, jego nazwy, rozmiar, kolor, wysokość, wagę, cenę produktu/usługi, koszt jego wytworzenia, główne cechy i zalety.

Zarządzanie i pracownicy

W projekcie należy również uwzględnić opis kadry zarządzającej jak i pracowników.

Należy zawrzeć informacje o budowie struktury organizacyjnej, liczbie zatrudnionych osób, formie i okresie zatrudnienia oraz polityce płacowej.

Opis rynku i konkurencji

Polega na scharakteryzowaniu rynku pracy, na którym nasza firma ma działać. Powinna więc zawierać wszystkie istotne aspekty analizy rynku, przedstawione w taki sposób, aby zarówno przedsiębiorca, jak i odbiorca biznesplanu mieli pełen obraz środowiska w jakim ma funkcjonować firma.

Strategia marketingowa

Określa działania, jakie zamierzasz podjąć w zakresie marketingu, w celu dotarcia do nowych klientów. Powinien informować z jakich narzędzi będziesz korzystać oraz jakie wynikną z tego koszty.

Plan finansowy

Należy w nim zawrzeć przychody i koszty, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Następnie, określić jej sytuację finansową z zaznaczeniem planów dotyczących kształtowania się firmy w czasie. Plan finansowy daje pogląd, czy nakłady się zwrócą i wstępnie sygnalizuje czy taki biznes, po prostu będzie opłacalny.

Harmonogram – biznes plan jak napisać?

Na koniec warto dołączyć harmonogram przedsięwzięcia, który podsumowuje cały dokument. W harmonogramie należy zawrzeć: 

  • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
  • opis etapów realizacji przedsięwzięcia,
  • opis głównych czynników które wpływają na realizację planów.

Udostępnij